Svazek obcí Slavkovský les

 

CYKLISTICKÝ MOBILIÁŘ NA ÚZEMÍ SOSL 2021

kraj kzv

Účelem projektu bylo obnova cyklistického mobiliáře na cyklotrasách vedoucích územím Svazku obcí Slavkovský les na území Karlovarského kraje, který se Svazek obcí snaží udržovat každoročně. V tomto roce se jednalo o obnovu a umístění 6 zastřešených odpočívadel ve členských obcích - 1 ks Bečov nad Teplou - cyklostezka č. 362 Euregio Egrensis , 1 ks Krásné Údolí - cyklostezka č. 2026, 1 ks Kolová - cyklostezka 39. EV 4, 1 ks Otročín (Brť) - cyklostezka č. 362 Euregio Egrensis, 2 ks Ovesné Kladruby - cyklostezka č. 361 Euregio Egrensis. Dále bylo obnoveno 6 informačních cedulí s mapou na nádražích Teplá, Poutnov, Mrázov, Poseč, Otročín, Bečov nad Teplou.

V roce 2021 byla díky přispění Karlovarského kraje obnovena tato část cyklistických stezek, které jsou velmi frekventované a postupně tak díky podpoře Karlovarského kraje stále obnovujeme cyklotrasy po celém našem území.

Projekt byl zrealizován celý dle původního plánu. Účel v tomto roce dotace byl splněn a nově instalovaný mobiliář zajistí vyšší komfort pro návštěvníky území našich členských obcí a jejich okolí.

Poskytnutá dotace činila 133 000 Kč z celkových skutečných výdajů projektu, které byly ve výši 178 000 Kč.

Cyklostezky 21 1 Cyklostezky 21 2
Cyklostezky 21 3 Cyklostezky 21 4

 

   

ZKVALITNĚNÍ KOMUNIKACE OBECNÍCH SAMOSPRÁV SMĚREM K OBČANŮM VE SVAZKU OBCÍ SLAVKOVSKÝ LES

kraj kzv

(r. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016872)

Předmětem projektu je zkvalitnění komunikace s veřejností ve Svazku obcí Slavkovský les. Bude využito těchto nástrojů:

- zpracování strategie komunikace s veřejností
- pořízení elektronických úředních desek pro 5 obcí
- vytvoření portálu občana
- vytvoření kvalitních samostatných webových stránek svazku 
- vzdělávání starostů a zaměstnanců obcí v komunikaci s veřejností.

Projekt je realizován za finanční podporu EU v rámci OP Zaměstnanost 2014-2020 v maximální výši 3 637 755 Kč.

 

 

 

CYKLISTICKÝ MOBILIÁŘ NA ÚZEMÍ SOSL 2020

kraj kzv

Projekt byl podpořen Karlovarským krajem: Děkujeme

Účelem projektu bylo obnova cyklistického mobiliáře na cyklotrasách vedoucích územím Svazku obcí Slavkovský les na území Karlovarského kraje, který se Svazek obcí snaží udržovat každoročně. V tomto roce se jednalo o obnovu a umístění 3 nových plastových cedulí, dřevěné stojany jsou stále v dobrém stavu, ale cedule již byly značně dožilé. Cedule byly umístěny na cyklotrase 362 Euregio Egrensis - Měchov, Otročín a na cyklotrase 2183 - Poseč. Dále byl umístěna 2 odpočívadla na u cyklotrase 362 Euregie Egrensis - Bečov – Homolka (výměna za již dožilé a rozbité sezení) a Zlatý vrch (zcela nové odpočívadlo).  Dále bylo instalováno nové odpočívadlo v Bochově u pomníku na cyklotrase 39. EV4 a 2 zastřešená odpočívadla v Ovesných Kladrubech na cyklotrase 361 Euregio Egrensis.

V roce 2020 byla díky přispění Karlovarského kraje obnovena tato část cyklistických stezek, které jsou velmi frekventované a postupně tak díky podpoře Karlovarského kraje stále obnovujeme cyklotrasy po celém našem území.

Projekt byl zrealizován celý dle původního plánu. Účel v tomto roce dotace byl splněn a nově instalovaný mobiliář zajistí vyšší komfort pro návštěvníky území našich členských obcí a jejich okolí.

Poskytnutá dotace činila 73 000 Kč z celkových skutečných výdajů projektu, které byly ve výši 98 000 Kč.

 
 

na web 1 1

 Bečov – Zlatý vrch (po instalaci poničeno, řeší se s PČR)


na web 1 2

Bečov – Homolka

na web 1 3 Cedule Otročín