Svazek obcí Slavkovský les

 

   

ZKVALITNĚNÍ KOMUNIKACE OBECNÍCH SAMOSPRÁV SMĚREM K OBČANŮM VE SVAZKU OBCÍ SLAVKOVSKÝ LES

kraj kzv

(r. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016872)

Předmětem projektu je zkvalitnění komunikace s veřejností ve Svazku obcí Slavkovský les. Bude využito těchto nástrojů:

- zpracování strategie komunikace s veřejností
- pořízení elektronických úředních desek pro 5 obcí
- vytvoření portálu občana
- vytvoření kvalitních samostatných webových stránek svazku 
- vzdělávání starostů a zaměstnanců obcí v komunikaci s veřejností.

Projekt je realizován za finanční podporu EU v rámci OP Zaměstnanost 2014-2020 v maximální výši 3 637 755 Kč.

 

 

 

CYKLISTICKÝ MOBILIÁŘ NA ÚZEMÍ SOSL 2020

kraj kzv

Projekt byl podpořen Karlovarským krajem: Děkujeme

Účelem projektu bylo obnova cyklistického mobiliáře na cyklotrasách vedoucích územím Svazku obcí Slavkovský les na území Karlovarského kraje, který se Svazek obcí snaží udržovat každoročně. V tomto roce se jednalo o obnovu a umístění 3 nových plastových cedulí, dřevěné stojany jsou stále v dobrém stavu, ale cedule již byly značně dožilé. Cedule byly umístěny na cyklotrase 362 Euregio Egrensis - Měchov, Otročín a na cyklotrase 2183 - Poseč. Dále byl umístěna 2 odpočívadla na u cyklotrase 362 Euregie Egrensis - Bečov – Homolka (výměna za již dožilé a rozbité sezení) a Zlatý vrch (zcela nové odpočívadlo).  Dále bylo instalováno nové odpočívadlo v Bochově u pomníku na cyklotrase 39. EV4 a 2 zastřešená odpočívadla v Ovesných Kladrubech na cyklotrase 361 Euregio Egrensis.

V roce 2020 byla díky přispění Karlovarského kraje obnovena tato část cyklistických stezek, které jsou velmi frekventované a postupně tak díky podpoře Karlovarského kraje stále obnovujeme cyklotrasy po celém našem území.

Projekt byl zrealizován celý dle původního plánu. Účel v tomto roce dotace byl splněn a nově instalovaný mobiliář zajistí vyšší komfort pro návštěvníky území našich členských obcí a jejich okolí.

Poskytnutá dotace činila 73 000 Kč z celkových skutečných výdajů projektu, které byly ve výši 98 000 Kč.

 
 

na web 1 1

 Bečov – Zlatý vrch (po instalaci poničeno, řeší se s PČR)


na web 1 2

Bečov – Homolka

na web 1 3 Cedule Otročín