Svazek obcí Slavkovský les


Projekt  "CYKLISTICKÝ MOBILIÁŘ NA ÚZEMÍ SOSL 2020"

kraj kzv

 

 

Projekt byl podpořen Karlovarským krajem: Děkujeme


 

Účelem projektu bylo obnova cyklistického mobiliáře na cyklotrasách vedoucích územím Svazku obcí Slavkovský les na území Karlovarského kraje, který se Svazek obcí snaží udržovat každoročně. V tomto roce se jednalo o obnovu a umístění 3 nových plastových cedulí, dřevěné stojany jsou stále v dobrém stavu, ale cedule již byly značně dožilé. Cedule byly umístěny na cyklotrase 362 Euregio Egrensis - Měchov, Otročín a na cyklotrase 2183 - Poseč. Dále byl umístěna 2 odpočívadla na u cyklotrase 362 Euregie Egrensis - Bečov – Homolka (výměna za již dožilé a rozbité sezení) a Zlatý vrch (zcela nové odpočívadlo).  Dále bylo instalováno nové odpočívadlo v Bochově u pomníku na cyklotrase 39. EV4 a 2 zastřešená odpočívadla v Ovesných Kladrubech na cyklotrase 361 Euregio Egrensis.

V roce 2020 byla díky přispění Karlovarského kraje obnovena tato část cyklistických stezek, které jsou velmi frekventované a postupně tak díky podpoře Karlovarského kraje stále obnovujeme cyklotrasy po celém našem území.

Projekt byl zrealizován celý dle původního plánu. Účel v tomto roce dotace byl splněn a nově instalovaný mobiliář zajistí vyšší komfort pro návštěvníky území našich členských obcí a jejich okolí.

Poskytnutá dotace činila 73 000 Kč z celkových skutečných výdajů projektu, které byly ve výši 98 000 Kč.

 

na web 1 1  Bečov – Zlatý vrch

  (bohužel ihned po instalaci poničeno, řeší se s Policií ČR)

na web 1 2

 Bečov – Homolka

 na web 1 3
 

   Cedule Otročín